Čárda pri Váhu

 
 


Milí hostia!

Srdečne vítame našich milích hostí na našej webovej stránke. Prezrite si našu ponuku jedál a nápojov, alebo sa poprechádzajte po našej čarde a okolí pomocou virtuálnej prehliadky. Prehliadku spustíte kliknutím na červený kruh.

Pre rezerváciu stolov kliknite na položku Rezervácia v navigácii na ľavej strane, alebo nám zavolajte na telefónne číslo +421 35 7702 016.

Vieme usporiadať podujatia pre 25-30 osôb a vieme ešte zabezpečiť aj miesto pre 25-30 osôb na terase. V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj živú cigánsku hudbu.

Môžte nás jednoducho nájsť pomocou mapy v položke Kontaky.

Veríme, že aj Vás môžme už čoskoro u nás pohostiť.

S pozdravom,
Team Čarda
 

 


História Čárdy

Budova Čárdy, postavená v rokoch 1929-1931 vo funkcionalistickom štýle, bola pôvodne určená pre nadšencov vodných športov a slúžila ako športová lodenica pre športový spolok MACABI. Po vojne v roku 1948 bola prevedená do majetku Československej armády, ale až do roku 1968 naďalej slúžila aj pre vodné športy. Následne v roku 1971 sa objekt stal majetkom Slovenského rybárskeho zväzu, neskôr bol vykúpený Vodohospodárskou výstabou a bol určený na asanáciu. Napriek tomu, že sa dodnes budova nachádza v inundačnom území a vzhľadom na veľmi kvalitnú stavbu bolo upustené od zbúrania a objekt prešiel do majetku Mesta Komárno. Keďže objekt bol vedený Mestom Komárno ako prebytočný, v roku 1990 došlo k jeho odpredaju súkromnému majiteľovi (Ľudovít Pápeš). V období od 1991-1993, na základe projektu Olivéra Csémyho, bola budova zrekonštruovaná na dnešnú podobu reštaurácie Čárda.

V roku 1993 bola budova opätovne predaná.